Chęciny

Chęciny - widok z wieży zamkowej
Chęciny – widok z wieży zamkowej

Miasto położone kilkanaście kilometrów na południe od Kielc, przy drodze krajowej nr 7. Najciekawszym zabytkiem Chęcin są ruiny zamku z przełomu XIII i XIV wieku.

Prawa miejskie Chęciny uzyskały w XIV wieku. Wytyczony został rynek, z którego rogów wybiegały ulice. Dalsza rozbudowa miasta nastąpiła w czasach Kazimierza  Wielkiego,  kiedy  to  wytyczono  drugi  rynek,  wybudowano
kościół i klasztor franciszkanów, a także rozbudowano kościół św. Bartłomieja. 

Podłożem  rozwoju  gospodarczego  miejscowości  były złoża: ołowiu, srebra i miedzi wydobywane w okolicy. Rozkwit gospodarczy Chęciny przeżywały w XVI wieku. Jarmarki i zjazdy szlacheckie sprawiły, że miasto tętniło życiem. W 1527 roku Zygmunt Stary wydał ordynację górniczą dla Chęcin i ustanowił tu urząd podkomorzego górniczego. Wiek XVII to najazd szwedzki i przemarsz wojsk Rakoczego przez Chęciny. Z 85 domów zostało wtedy zaledwie 4. Po kolejnym najeździe  szwedzkim  w  1707  roku  starosta  chęciński  opuścił zrujnowany już zamek i przeniósł się do pobliskiego Podzamcza. 

W 1796 roku przeniesiono siedzibę powiatu do Kielc.

Atrakcje turystyczne Chęcin:

  • ruiny zamku
  • zespół franciszkański – klasztor i kościół
  • kamienica „Niemczówka”
  • zespół klasztorny ss bernardynek
  • dawna synagoga
  • kościół parafialny
  • rynek  – Plac  2-go  Czerwca