Figura pielgrzyma w Nowej Słupi

Figura pielgrzyma w Nowej Słupi

Figura pielgrzyma w Nowej Słupi

Fot. Michał Paszkowski