Bodzentyn

Miasto na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego, u stóp Miejskiej Góry nad rzeką Psarką. Bodzentyn został założony w XIV wieku przez biskupa krakowskiego Bodzantę. W końcu tego samego wieku zostały zbudowane mury miejskie i zamek, a w połowie następnego stulecia kardynał Zbigniew Oleśnicki ufundował gotycką kolegiatę. Największy rozkwit Bodzentyna datuje się na wiek XVI, kiedy to miasto otrzymało drugi rynek, powstały wodociągi i łaźnia. Pod koniec XVIII wieku miasto zaczęło podupadać i w 1870 roku utraciło prawa miejskie. Odzyskało je ponownie w 1996 roku.

Ruiny zamku w Bodzentynie
Ruiny zamku w Bodzentynie

W Bodzentynie urodził się malarz Józef Szermentowski (1833-1876). Znajduje się tu dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego, który utworzony został formalnie 1 IV 1950 r. chociaż lasy wchodzące w skład Parku były chronione od 1922 roku. Aktualna powierzchnia Parku wynosi 7626,45 ha obejmując swym zasięgiem Łysogóry, część pasma Klonowskiego i uroczyska leśne w okolicach Nowej Słupi. Najbardziej wartościowe partie drzewostanów o pow. 1921,9 ha wydzielono jako obszary ochrony ścisłej: „Łysica”, „Święty Krzyż”, „Mokry Bór”, „Czarny Las” i „Góra Chełmowa”.

Atrakcje turystyczne w Bodzentynie: