Rezerwat Biesak-Białogon w Kielcach

Rezerwat znajduje się na wzgórzu Kamienna Górka przyległym do północno-zachodniego stoku góry Bugalanki, na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje dawny kamieniołom wraz z otaczającymi go obszarami leśnymi. Cel ochrony: „Zachowanie i ochrona wychodni skał ordowickich i kambryjskich”.

W kamieniołomie odsłaniają się skały kambru dolnego: mułowce kwarcowe i piaskowce kwarcytowe szare oraz ordowiku dolnego: piaskowce z wkładkami iłów i mułowców. W ścianach kamieniołomu obserwuje się zjawiska tektoniczne: system uskoków podłużnych i poprzecznych, lustra i brekcje tektoniczne. Otoczenie kamieniołomu pokryte jest drzewostanem sosnowym i mieszanym.

Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru żółtego. Najkrótsze dojścia z ul. Krakowskiej koło Agromy i ze Stadionu Leśnego z dolnej stacji wyciągu narciarskiego. W odległości 0,5 km znakowany szlak koloru niebieskiego: Chęciny Rynek – góra Zelejowa – jaskinia Raj – Zgórskie Góry – Kielce – Niestachów – Daleszyce – Widełki – Łagów. Do rezerwatu prowadzi także rowerowa ścieżka koloru niebieskiego.

Tekst pochodzi z przewodnika „Kielce. Niezwykłe miejsca” – autor: Michał Paszkowski

Jedna myśl na temat “Rezerwat Biesak-Białogon w Kielcach”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.