Ruiny gotyckiego zamku w Bodzentynie

Zamek w Bodzentynie wzniesiony został w drugiej połowie XIV wieku w stylu gotyckim. Fundatorem był biskup krakowski Florian z Mokrska. Zamek posadowiony został na wysokim brzegu rzeki Psarki.

Był dwukrotnie przebudowywany: na początku i w drugiej połowie XVI wieku. Ta druga przebudowa nadała mu charakter wspaniałej, renesansowej rezydencji. 19 VI 1410 roku zatrzymał się tu Władysław Jagiełło wracając ze Świętego Krzyża i dawał posłuchanie posłom pomorskim przed wyruszeniem na Grunwald. Kiedy w 1789 roku zniesiono dobra duchowne zamek wraz z całym Bodzentynem przeszedł na własność rządu. W czasie rządów austriackich zamieniono go na spichlerz, potem umieszczono w nim szpital wojskowy, aż wreszcie pozbawiony opieki popadł w ruinę.

Zamek założony był na planie podkowy, posiadał trzy skrzydła otaczające czworoboczny dziedziniec zamknięty od zachodu murem, tzw. kurtynowym. Brama wjazdowa z zachowanym do dziś piaskowcowym portalem prowadziła przez skrzydło południowe.

Warto zwrócić uwagę na zachowane obramienia okienne z herbami: Ślepowron – biskupa Franciszka Krasińskiego i Nałęcz – biskupa Piotra Gembickiego. Podobno zamek posiada kilkukondygnacjowe podziemia łączące się z lochami znajdującymi się pod Bodzentynem.

Źródło: Mapa zamków województwa świętokrzyskiego, wyd. GLOB-TOUR Kielce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.