Kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach

Podziemna trasa turystyczna w Krzemionkach, fot. Michał Paszkowski
Podziemna trasa turystyczna w Krzemionkach, fot. Michał Paszkowski

W 1922 roku geolog Jan Samsonowicz odkrył w pobliżu Ostrowca Świętokrzyskiego prahistoryczną kopalnię krzemienia pasiastego, która była eksploatowana od ok. 3900-1600 p.n.e. Z krzemienia produkowano między innymi siekiery i grociki strzał. Surowiec wydobywano drążąc różnej głębokości szyby, których pozostałości na terenie pola górniczego ocenia się na ok. 5000. Tam z wapiennej ściany wydobywano buły krzemienne, które następnie na powierzchni były kruszone i obrabiane. System korytarzy podziemnych był oświetlany łuczywami

i miał doskonały system wietrzenia. Teren kopalni zachowany był w bardzo dobrym stanie aż do wieku XX, kiedy to okoliczni mieszkańcy poszukując skały wapiennej nieświadomie zaczęli go niszczyć. Obecnie jest to rezerwat archeologiczny i przyrodniczy. Dla turystów przygotowane są dwie podziemne trasy turystyczne, dzięki którym można zobaczyć jak wydobywano krzemień pasiasty. W niewielkim skansenie znajduje się kilka charakterystycznych dla tamtych czasów domostw.