Świętokrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych

Posiadacze samochodów i motocykli z żółtymi tablicami już po raz szósty przyjechali w Góry Świętokrzyskie na Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych. Pierwsze załogi udało nam się spotkać w piątek przed południem na parkingu Toru „Kielce” w Miedzianej Górze.

Czytaj dalej Świętokrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych

Kuźnica mechaniczna w Starej Kuźnicy

Młot naciskowy w Starej Kuźnicy, fot. Michał Paszkowski
Młot naciskowy w Starej Kuźnicy, fot. Michał Paszkowski

Stara Kuźnica położona nad rzeczką Młynkowską u stóp Wzgórz Koneckich. Znajduje się tu jedyna w Polsce zachowana w pierwotnej postaci kuźnica z miechami i młotem, które w przeszłości napędzane były przez koło wodne.

Młot naciskowy z początku XIX wieku należy do typu jaki został sprowadzony do Polski na przełomie XVII i XVIII wieku. Młot ten poruszany był przez koło nasiębierne poruszające wał z osadzonymi na nim palcami – drewnianymi, mocnymi kołkami. Palce te naciskały niesymetrycznie osadzony na osi młot, który potem opadał samoczynnie na podstawiony kęs rozpalonego żelaza. Drugie koło wodne poruszało miechy skrzynkowe zwane polskimi, które wtłaczały powietrze do pieca gdzie rozgrzewano materiał do kucia. Wszystkie te urządzenia wykonane na początku XIX stulecia, zachowały się w niezmienionym stanie i pracowały do 1957 roku . W ostatnich latach działalności produkowano na nich narzędzia rolnicze głównie lemiesze i siekierki, a także okucia, haki, klamry itp. Obok młota naciskowego zachowało się także wiele drobnego sprzętu używanego w cyklu produkcyjnym jak nożyce do cięcia blachy, obcęgi, szczypce i tak zwana baba młota.

Ludzie pracujący przy młocie musieli być z ogromnym doświadczeniem bo regulacja szybkości opadania młota następowała tylko przez zwiększenie lub zmniejszenie dopływu wody na koło wodne.